Mavzuda javob berish: Badugi.

#7354

Ismning o'zi Koreyadan. Shuningdek, Koreyada badugi itlari chaqiriladi, ularda oltita dog' yoki nuqta bor. Qanchalik ko'p dog'lar bo'lsa, it shunchalik zotli.

Yo'qotilgan parol